14 apr 2016

RAZPIS IZPITNEGA ROKA ZA STROKOVNI KADER ZA PODROČJE ŠOLANJA PSOV

0 komentarjev

Razpisujemo izpite za  pridobitev kinoloških nazivov za področje šolanja psov.

Pisni del izpita bo v nedeljo, 15. maja 2016, praktični del pa v nedeljo, 29. maja in v soboto, 4. junija 2016. O kraju in času bodo prijavljeni pravočasno obveščeni.
Pisni in praktični del izpita za polagalce bo konec junija ali v začetku julija 2016. (Razpis za polagalce bo objavljen naknadno.)
V oktobru 2016 bo razpisan še dodatni izpitni rok, ki bo namenjen tistim, ki v tem roku nimajo pogojev ali bodo maja in junija neuspešni.
Za tehnično izvedbo izpitov je Komisija za izobraževanje in izpite pooblastila Komisijo za šolanje psov pri KZS.

Zadnji rok za prijavo je 30.4.2016

IZPOLNJEVANJE POGOJEV

Dokazila o izpolnjevanju pogojev (fotokopija delovne knjižice), soglasje matičnega društva za opravljanje izpita in potrdilo o plačilu oz. naročilnico morajo kandidati predložiti na dan pisnega dela izpita.

Kandidati, ki ne bodo predložili zahtevane dokumentacije in imeli plačane vse dosedanje seminarje,  se izpita ne bodo mogli udeležiti.

PLAČILO

Pristojbina za pristop k izpitu znaša 70,00 € (DDV je vključen v ceno), za tiste, ki bodo pridobivali več kinoloških nazivov, pa je vsak naslednji izpit 45,00 € (DDV je vključen v ceno)

Pristojbino nakažite na račun Kinološke zveze Slovenije, Zapoge 3d, 1217 Vodice, s pripisom «Izpit STK 2016«
Številka računa: SI56 0201 0001 5148 456  NLB d.d.
Pri plačilu obvezno navedite sklic: SI00  30002-100

Vsem kandidatom želimo uspešen preizkus znanja.

Brane Puš l.r.
Predsednik Komisije za izobraževanje in izpite pri Kinološki zvezi Slovenije
Vodice, 14.4.2016

POGOJI ZA PRISTOP K IZPITU

A/ VODJA OSNOVNE VRSTE

- udeležba  na seminarju
- starost najmanj 18 let
- aktivnost v društvu ali klubu
- s svojim psom opravljen IPS B- BH / upoštevali se bodo tudi izpiti lavine in ruševine 1
- soglasje matičnega društva

B/ VODJA OSNOVNEGA ŠOLANJA

- udeležba  na seminarju
- starost najmanj 18 let
- aktivnost v društvu ali klubu
- opravljen višji izpit IPO VO ali kot vodja šolanja pripravil v zadnjih treh letih tri pse za višji izpit – upoštevali se bodo tudi izpiti ruševine in lavine 2
- soglasje matičnega društva

C/ VODJA VIŠJE STOPNJE ŠOLANJA

- udeležba na seminarju
- aktivnost v društvu ali klubu
- eno leto nosilec naziva “vodja osnovnega šolanja”
- opravljen višji izpit IPO 3
- soglasje matičnega društva

D/ VODJA VRSTE OB 1

- udeležba na seminarju
- starost najmanj 18 let
- opravljen izpit B-BH
- upoštevali se bodo tudi izpiti lavine in ruševine 1
- soglasje matičnega društva

 prenos razpisa

[na vrh]
O avtorju