04 okt 2016

POGOJI ZA IPO REPREZENTANCO 2017

0 komentarjev

1. SPLOŠNI POGOJI:

 • Vodnik mora biti član KD ali kluba, ki je član KZS in ima poravnane vse obveznosti do KZS in FCI
 • Vodnik mora imeti poravnane vse obveznosti do KZS, članic KZS in FCI
 • Vodnik mora biti državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji
 • Pes/psica mora biti vpisan v SLR v skladu s pravili FCI
 • Vodnik in pes/psica morata izpolnjevati ostale predpisane pogoje v tem razpisu
 • Vodnik ne sme biti v disciplinskem postopku pri KZS ali kakršnem drugem sodnem postopku proti KZS

2. UDELEŽBA JE OBVEZNA:

 • Na državnem prvenstvu 2016 *( ne velja za pse, ki na dan državnega prvenstva 2016, še niso imeli opravljenega izpita IPO 3)
 • Na izbirnem tekmovanju v letu 2017, ki ga organizira KzŠ  (za uvrstitev na izbirno tekmovanje se mora vodnik in pes udeležiti  državnega prvenstva 2016 v republiki Sloveniji in na prvenstvu doseči poziven rezultat*)
 • V primeru opravičene neudeležbe na Državnem prvenstvu v letu 2016 v Sloveniji (opravičeno neudeležbo se lahko dokaže samo pisno) in v primeru negativnega* rezultata na državnem prvenstvu se na osnovi pisne prošnje vodnika, komisija za šolanje odloči ali bo upoštevala nadomestni rezultat.
 • Nadomestne pogoje lahko pridobite : Na IPO CACIT / CACT tekmovanjih športnih šolanih psov v republiki Sloveniji v letu 2017. Nadomesti pogoji  morajo biti izpolnjeni pred izbirnim tekmovanjem 2017.

3. OSTALA DOLOČILA:

 • Za uvrstitev na končno izbirno tekmovanje mora izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v drugi točki
 • V reprezentanco se bo uvrstilo prvih pet tekmovalcev na izbirnem tekmovanju 2017
 • KzŠ lahko po potrebi določi, da v reprezentanco uvrsti eno rezervo, če le-ta izpolnjuje vse predpisane pogoje
 • V reprezentanco se bodo uvrstili samo tisti, ki bodo izpolnili vse razpisane pogoje
 • Reprezentanca se imenuje najkasneje 30 dni po zadnji predpisani  tekmi

4. SPLOŠNE INFORMACIJE:

 • Vsak vodnik mora na prvem skupnem sestanku reprezentance prijaviti trenerja in markerja s katerim bo sodeloval v pripravljalnem obdobju, oziroma navesti ali bo koristil pomoč strokovne ekipe reprezentance,
 • Vse ostale podrobnosti bodo definirane na prvem skupnem sestanku,
 • Vodnik mora podpisati pogodbo o sodelovanju v reprezentanci.

Prenos pdf prenos pdf datoteke

[na vrh]
O avtorju