19 mar 2012

Pomembnejši sklepi volilnega in izobraževalnega zbora Delnega zbora sodnikov za ocenjevanje dela šolanih športnih psov

(28. in 29.1.2012) – potrjeni s strani KSV in UO KZS

SKLEP 3.2. Predlog članov komisije za šolanje v sestavi g.Vojko Kosem, g.Anton Es, g.Rado Lukanc, g.Ivan Polesnik, g.Marjan Polajnar, g.Boris Šef, g.Bogdan Sergo in g.Bola Jože je bil potrjen s 16 glasovi za , 1 glasom proti in 0 vzdržanimi glasovi. Nova komisija za šolanje v sestavi predsednik-Miloš Kovač, podpredsednik Vojko Kosem, Anton Es, Rado Lukanc, Ivan Polesnik, Marjan Polajnar, Boris Šef, Bogdan Sergo in Bola Jože je bila potrjena z večino glasov.

SKLEP 4.1. Potrdi se FCI Navodilo. Takoj stopijo v veljavo izpiti po programih IPO1, IPO2, IPO3 ter sledarski programi FH1, FH2, IPO FH. Ostali programi iz FCI Navodila se uvedejo po prehodnem obdobju, ki traja do 01.01.2013. Delni zbor zadolži KZŠ, da pripravi predlog sprememb Slovenskega pravilnika za obravnavo do 15.03.2012 in ga pošlje vsem sodnikom v pregled in pripombe. Sodniki podajo svoje predloge do 31.03.2012. KZŠ ponovno skliče delni zbor sodnikov za predelavo vseh predlogov, vendar pa se na tem zboru novih predlogov več ne sprejema. Obstoječi pravilnik za izpite A, B-BH in C ostane v veljavi do sprejetja novega. Sklep je bil sprejet soglasno.

SKLEP 5.1. Predlog novih administrativnih postopkov za prijave k izpitom in tekmam je bil soglasno sprejet. Skozi praktično delo naj se sistem izboljšuje.

SKLEP 7.6. Rezultati izpitov se objavljajo na spletni strani KZŠ.

Strokovni sklepi

SKLEP 1. Pri izpitih nižjih stopenj se že takoj letos dovoli uporaba ostalih ovratnic, ki niso kovinske kot je zapisano v FCI Navodilu, kot dodatek k našim programom, ki so v veljavi. Sklep je bil sprejet z večino, 1 glas proti, 0 vzdržanih.

SKLEP 2. Sprejel se je interni dogovor, da se v izjemnih okoliščinah psom, ki živijo v stanovanjih dovoli opravljati vajo odlaganja na tleh na pregrinjalu. Sklep je bil sprejet z 12 glasovi za, 2 proti in 2 vzdržana.

SKLEP 3. Soglasno se je sprejel sklep, da samo preizkus obrambe na izpitu v Sloveniji ni možen.

SKLEP 4. Soglasno se je sprejel predlog , da se živali (psu), ki na prireditvi napade in ugrizne sodelujoče prepove nastopati na prireditvah KZS. Predlog za izpeljavo in izvedbo tega sklepa bo pripravil g. Marš.

Pomembnejši sklepi sestanka Komisije za šolanje

(20.2.2012)

SKLEP 7.2 Soglasno se je sprejelo, da KZŠ na spletni strani objavi obrazec za prijavo vseh tekmovalcev, ki želijo sodelovati na aktivnostih, ki jih organizira g. Polesnik. V prijavi naj tekmovalci navedejo kakšen je njihov status. Udeležba tekmovalcev naj se ne omejuje.

SKLEP 8. Soglasno se je bila sprejeta odločitev, da naj na CACIT tekmah sodijo slovenski sodniki in samo en tuj sodnik. KZŠ bo tega sodnika delegirala in zanj plačala stroške.

SKLEP 8.1. Prav tako na prireditvah za šolane športne pse strokovno delo lahko opravlja le slovenski strokovni kader. Na prireditvah najvišjega ranga so možne izjeme, vendar le če je tako opredeljeno v pravilih prireditve. Vse izjeme potrdi Komisija za šolanje.

[na vrh]
O avtorju