Navodila za mednarodne izpite športnih šolanih psov in mednarodne izpite psov sledarjev

Objavljamo nova NAVODILA za mednarodne izpite športnih šolanih psov in mednarodne izpite psov sledarjev. V zvezi z uporabo navodil je Delni zbor sodnikov za ocenjevanje dela šolanih športnih psov 28.1.2012 sprejel naslednji sklep:

SKLEP 4.1. Potrdi se FCI Navodilo. Takoj stopijo v veljavo izpiti po programih IPO1, IPO2, IPO3 ter sledarski programi FH1, FH2, IPO FH. Ostali programi iz FCI Navodila se uvedejo po prehodnem obdobju, ki traja do 01.01.2013. Delni zbor zadolži KZŠ, da pripravi predlog sprememb Slovenskega pravilnika za obravnavo do 15.03.2012 in ga pošlje vsem sodnikom v pregled in pripombe. Sodniki podajo svoje predloge do 31.03.2012. KZŠ ponovno skliče delni zbor sodnikov za predelavo vseh predlogov, vendar pa se na tem zboru novih predlogov več ne sprejema. Obstoječi pravilnik za izpite A, B-BH in C ostane v veljavi do sprejetja novega. Sklep je bil sprejet soglasno.

Prenos pdf prenos navodil v pdf formatu