10 maj 2016

TEORETIČNI DEL IZPITOV ZA STROKOVNI KADER

0 komentarjev

Objavljamo obvestilo in urnik teoretičnega dela izpitov za strokovni kader. Hkrati vas ponovno opozarjamo na izpolnjevanje pogojev!

Prenos pdf obvestilo

Prenos pdf urnik

Prenos pdf kako do predavalnice

IZPOLNJEVANJE POGOJEV

Dokazila o izpolnjevanju pogojev (fotokopija delovne knjižice), soglasje matičnega društva za opravljanje izpita in potrdilo o plačilu oz. naročilnico morajo kandidati predložiti na dan pisnega dela izpita.

Kandidati, ki ne bodo predložili zahtevane dokumentacije in imeli plačane vse dosedanje seminarje, se izpita ne bodo mogli udeležiti.

[na vrh]
O avtorju